Back to the top

Comparatives

Selecciona un districte de la ciutat per veure les fotos.

Plànol de Barcelona aprovat pel Excme. Ajuntament el 13 de gener de 1891

© Copyright 2004-2020. Tots els drets reservats