Detalls

Col·laboració aportant fotografies al monogràfic extraordinari sobre el Rec Comtal, de l’autor Enric H. March y editat per Viena i pel Ajuntament de Barcelona.