Detalls

Aportació de fotografies d’aquest llibre editat pel Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona i escrit per Alfred Bosch i Josep Melero l’any 2007.