Back to the top

Comparatives

Selecciona un districte/barri de la ciutat per veure les fotos comparatives i històriques de Barcelona.

Plànol de Barcelona aprovat pel Excme. Ajuntament el 13 de gener de 1891

© Copyright 2004-2024. Tots els drets reservats