Back to the top

PLÀNOLS

PLÀNOL DE BARCELONA 1870
PLÀNOL DE BARCELONA 1870

Treball militar signat per Plácido de la Cierva realitzat després de la nova situació creada perla devolució de la Ciutadella, la desafectació de la servitud militar de l’espai entre Montjuïc i l’inici de la construcció de l’Eixample projectat per Cerdà. El dibuix de la ciutat antiga sembla basat en el plànol de Garriga i Roca (1862), amb una representació simplificada de les illes de cases i edificis públics.

© Copyright 2004-2024. Tots els drets reservats