Back to the top

PLÀNOLS

PLÀNOL DE BARCELONA 1891
PLÀNOL DE BARCELONA 1891

Inclòs en el ben conegut Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona, de Pere Garcia Fària (arquitecte i enginyer de camins, canals i ports), aprovat per l’Ajuntament el 16 de juny de 1891, aquest projecte és una obra important dintre de l’ampli treball d’anàlisi de les condicions higièniques de la urbanització del terme municipal barceloní, que va dur a terme l’autor al llarg de la seva carrera. Realitzat amb una gran precisió, recull corbes de nivell, parcel·lari, numeració de solars, planta dels edificis públics…
Inclou el projecte de parc a la muntanya de Montjuïc.

© Copyright 2004-2024. Tots els drets reservats