Details & Info

Dins del marc del 150 aniversari de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, es va organitzar un cicle de conferències i un event final on es realitzà un repàs de la història de l’evolució industrial catalana. Es vàren aportar un munt fotografies antigues, tant de la ciutat com d’industries de fa cent anys.